Ylijännitesuojapiiri mittauslaitteella

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi

Tässä viestissä opimme yksinkertaisesta ylijännitesuojapiiristä, joka käyttää sulaketta ja triac-sorkkarauta-piiriä, ja opimme myös menetelmän viimeisen maksimijännitteen rekisteröimiseksi ja mittaamiseksi, joka olisi voinut tuhota määritetyn kuorman, jos suojaa ei otettu käyttöön. Idean pyysi herra Akram.

Piirin tavoitteet ja vaatimukset

  1. Olen akram, Sri Lankan yliopiston opiskelija. Ensinnäkin haluan kiittää teitä erinomaisesta työstä artikkelien julkaisemisessa ja opiskelijoiden auttamisessa.
  2. minun täytyy kehittää ylijännitesuoja valvontalaite, joka mittaa ylivirta-arvoja ja kun se saavuttaa maksimikapasiteettinsa, laitteen tulisi antaa signaali etätietokoneelle. Pohjimmiltaan ylijäämälaskuri.
  3. Auta minua tässä projektissa, sir

Ylijännitesuojaus sulakkeella ja Triac Crowbar -piirillä

Tavallinen ylijännitetaso voidaan pysäyttää ja pysäyttää käyttämällä tavanomaisia ​​menetelmiä, kuten MOV: iden kautta , tai NTC: t, mutta korkea jännite ylijännitesuojaus voi vaatia kalliita laitteita tai monimutkaisia ​​piirejä, joten sen sijaan, että käytettäisiin tällaista ylijännitesäädintä, on parempi käyttää menetelmää, joka tappaisi ylijännitteen ja siihen liittyvät vaarat kokonaan sulakkeen puhaltamalla.

Piirikaavio

Ylijännitesuoja ja mittauslaite

Viitaten yllä olevaan yksinkertaiseen ylijännitesuojapiiriin, triac muodostaa yhdessä zener-diodin ja 47K-vastuksen kanssa yksinkertaisen sorkkapiiripiirin.

Zener-diodin arvo päättää, millä tulojännitetasolla triakkien täytyy laukaista.Tässä se esitetään muodossa 330 V, mikä tarkoittaa, että tässä rakenteessa triacin on tarkoitus laukaista ja johtaa, kun syöttöverkkotaso ylittää 330 V: n rajan, muut arvot voidaan valita muille ylijännitetasoille käyttäjän suosiman mukaan.

Tilanteessa, jossa syöttöverkko ylittää valitun zener-rajan, triac laukaisee välittömästi aiheuttaen triacin aiheuttaman hetkellisen oikosulun verkkojohdon yli, mikä aiheuttaa sulakkeen palamisen.

Edellä esitetyllä tavalla varmistetaan, että aina kun verkkojohtoon ilmestyy korkea jännite, ylimääräinen sulake palaa estääkseen ylijännitteen pääsemästä kuormaan ja vahingoittamasta sitä.

Tämä huolehtii ylijännitesarjan tai ohjaimen suunnittelusta, nyt opitaan, kuinka tämä ylijännitetaso voidaan tallentaa tämän ylijännitteen tarkan mittauksen tiedossa.

Ylijännitteen mittaaminen ja seuranta Jännite

Yllä olevassa kaaviossa pystymme visualisoimaan diodin ja kondensaattorin, jotka on kytketty oikeanpuoleiseen reunaan suunnittelua varten.

Diodi on sijoitettu tasaamaan ylijännitevirta, ja kondensaattoriin tuleva tasasuuntaajan vaihtovirran huippuylijännitetaso varastoidaan sen sisälle pysyvästi, kunnes se puretaan manuaalisesti jollakin tavalla.

Tämä tallennettu ylijännitearvo voidaan mitata lukemalla se mistä tahansa tavallisesta digitaalisesta yleismittarista.

Kun ylijännite on tallennettu, sulake voidaan vaihtaa takaisin seuraavaa seuraavaa kiirettä varten ja tietojen tallentamiseksi kondensaattorin sisään.

Diodi ja kondensaattori on luokiteltava ennustetun suurimman ylijännitteen mukaiseksi, jotta voidaan varmistaa, että ne eivät pala tai vahingoitu prosessissa.
Pari: Kuinka liittää matkapuhelimen näyttö Arduinon kanssa Seuraava: 60 watin stereovahvistin Gainclone -konseptilla