Mikä on pariteettigeneraattori ja pariteettitarkistaja: tyypit ja sen logiikkakaaviot

Mikä on pariteettigeneraattori ja pariteettitarkistaja: tyypit ja sen logiikkakaaviot

Pariteettigeneraattorin ja pariteettitarkistimen päätoiminto on havaita virheet tiedonsiirrossa, ja tämä käsite otettiin käyttöön vuonna 1922. RAID-tekniikassa pariteettibittiä ja pariteettitarkistinta käytetään suojaamaan tietojen menetykseltä. Pariteettibitti on ylimääräinen bitti, joka asetetaan lähetyspuolella joko ”0” tai ”1”, sitä käytetään vain yhden bittivirheen havaitsemiseen ja se on helpoin tapa havaita virheet. Virheiden havaitsemiseksi käytetään erityyppisiä virheenilmaisukoodeja, jotka ovat pariteetti, rengaslaskuri, lohkopariteettikoodi, Hamming-koodi, biquinary jne. Lyhyt selitys pariteettibitistä, pariteetista generaattori ja tarkistaja selitetään alla.Mikä on pariteettibitti?

Määritelmä: Pariteettibitti tai tarkistusbitti ovat binaarikoodiin lisättyjä bittejä tarkistaakseen, onko tietty koodi pariteettinen vai ei, esimerkiksi tarkistaako tämä tarkistusbitti tai pariteettibitti, onko koodi parillinen vai pariton pariteetti. Pariteetti ei ole muuta kuin 1: n lukumäärä, ja pariteettibittejä on kahden tyyppisiä, ne ovat parillisia ja parittomia.


Parittomassa pariteettibitissä koodin on oltava parittomassa lukumäärässä 1, esimerkiksi otamme 5-bittisen koodin 100011, tämän koodin sanotaan olevan pariton pariteetti, koska ottamassamme koodissa on kolme 1: n lukua . Parillisella pariteettibitillä koodin on oltava parillisessa 1: ssä, esimerkiksi otamme 6-bittisen koodin 101101, tämän koodin sanotaan olevan parillinen pariteetti, koska ottamassamme koodissa on neljä 1: n lukua

Mikä on pariteettigeneraattori?

Määritelmä: Pariteettigeneraattori on yhdistelmäpiiri lähettimessä, se ottaa alkuperäisen viestin sisääntulona ja generoi pariteettibitin tälle sanomalle ja tämän generaattorin lähetin lähettää viestit pariteettibitinsa mukana.

Pariteettigeneraattorin tyypit

Tämän generaattorin luokitus on esitetty alla olevassa kuvassaPariteettigeneraattorin tyypit

pariteettigeneraattorin tyypit

Jopa pariteettigeneraattori

Parillinen pariteettigeneraattori ylläpitää binääridataa parillisina 1: llä, esimerkiksi otettu data on pariton määrä 1: tä, tämä parillinen pariteettigeneraattori aikoo ylläpitää tietoja parillisena 1: einä lisäämällä ylimääräisen 1 parittomaan. 1: n lukumäärä. Tämä on myös yhdistelmäpiiri, jonka lähtö riippuu annetusta syötetiedosta, mikä tarkoittaa, että tulodata on pariteettigeneraattorille annettu binääritieto tai binäärikoodi.


Tarkastellaan kolmea binäärituloa, että kolmea bittiä pidetään A, B ja C. Voimme kirjoittaa 23Yhdistelmät, joissa käytetään kolmea binääridataa, joka on välillä 000 - 111 (0-7), yhteensä kahdeksan yhdistelmää saadaan annetuista kolmesta binääritiedosta, joita olemme tarkastelleet. Parillisen pariteettigeneraattorin totuustaulukko kolmelle binääritulolle on esitetty alla.

0 0 0 - Tässä syötetyssä binaarikoodissa parillinen pariteetti on ”0”, koska tulo on jo parillisessa pariteetissa, joten tälle tulolle ei tarvitse lisätä vielä pariteettia.

0 0 1 - - Tässä syötetyssä binäärikoodissa on vain yksi numero ”1” ja kyseinen ”1” -numero on pariton luku ”1”. Jos pariton lukumäärä '1' on olemassa, parillisen pariteettigeneraattorin on luotava toinen '1', jotta siitä saadaan tasainen pariteetti, joten parilliseksi pariteetiksi otetaan 1, jotta 0 0 1 -koodista saadaan tasainen pariteetti.

0 1 0 - Tämä bitti on parittomassa pariteetissa, joten parillinen pariteetti otetaan yhdeksi, jotta 0 1 0 -koodista saadaan parillinen pariteetti.

0 1 1 - Tämä bitti on jo tasaisessa pariteetissa, joten tasainen pariteetti otetaan arvoksi 0, jotta 0 1 1 -koodista saadaan tasainen pariteetti.

1 0 0 - Tämä bitti on parittomassa pariteetissa, joten parillinen pariteetti otetaan 1: ksi, jotta 1 0 0 -koodista saadaan parillinen pariteetti.

1 0 1 - Tämä bitti on jo tasaisessa pariteetissa, joten tasainen pariteetti otetaan 0: ksi, jotta 1 0 1 -koodista saadaan tasainen pariteetti.

1 1 0 - Tämä bitti on myös tasaisessa pariteetissa, joten tasainen pariteetti otetaan 0: ksi, jotta 1 1 0 -koodista saadaan tasainen pariteetti.

1 1 1 - Tämä bitti on parittomassa pariteetissa, joten parillinen pariteetti otetaan 1: ksi, jotta 1 1 1 -koodista saadaan parillinen pariteetti.

Jopa pariteettigeneraattorin totuustaulukko

A B C Pariteetti
0 0 00
0 0 11
0 1 01
0 1 10
1 0 01
1 0 10
1 1 00
1 1 11

Karnaugh-kartan (k-map) yksinkertaistaminen kolmen bittisen syötteen pariteetille on

K-Map-For-Even-Parity-Generator

k-map-tasapariteettigeneraattorille

Edellä olevasta pariteettitotuustaulukosta pariteettibitillä yksinkertaistettu lauseke kirjoitetaan muodossa

Tasainen pariteettilauseke, joka on toteutettu käyttämällä kahta Ex-OR-porttia, ja tämän tasaisen pariteetin logiikkakaavio Ex-OR: lla logiikkaportti näkyy alla.

Tasainen-pariteetti-logiikkapiiri

parillinen-pariteetti-logiikkapiiri

Tällä tavalla parillinen pariteettigeneraattori tuottaa parillisen määrän 1: itä ottamalla syöttötiedot.

Pariton pariteettigeneraattori

Pariton pariteettigeneraattori ylläpitää binääridataa parittomassa lukumäärässä 1, esimerkiksi otettu data on parillisessa luvussa 1, tämä pariton pariteettigeneraattori aikoo ylläpitää tietoja parittomana 1: n lukuna lisäämällä ylimääräisen 1 parillisten lukujen 1. Tämä on yhdistelmäpiiri, jonka lähtö riippuu aina annetusta syötetiedosta. Jos 1: tä on parillinen määrä, lisätään vain pariteettibitti, jotta binaarikoodista tulee pariton luku 1: tä.

Tarkastellaan kolmea binäärituloa, että kolmea bittiä pidetään A: na, B: ksi ja C: ksi. Parittomien pariteettigeneraattorien totuustaulukko kolmelle binääritulolle on esitetty alla.

0 0 0 - Tässä syötetyssä binaarikoodissa pariton pariteetti on ”1”, koska tulo on parillinen.

0 0 1 - Tämä binaaritulo on jo parittomassa pariteetissa, joten parittomaksi pariteetiksi pidetään 0.

0 1 0 - Tämä binääritulo on myös parittomassa pariteetissa, joten parittomaksi pariteetiksi otetaan 0.

0 1 1 - Tämä bitti on parillisella parillisella, joten pariton pariteetti otetaan yhdeksi, jotta 0 1 1 -koodista tehdään pariton pariteetti.

1 0 0 - Tämä bitti on jo parittomassa pariteetissa, joten pariton pariteetti otetaan 0: ksi, jotta 1 0 0 -koodista tehdään pariton pariteetti.

1 0 1 - Tämä syöttöbitti on parillisessa parissa, joten pariton pariteetti otetaan yhdeksi, jotta 1 0 1 -koodista tehdään pariton pariteetti.

1 1 0 - Tämä bitti on parillisessa parissa, joten parittomaksi pariteetiksi otetaan 1.

1 1 1 - Tämä syöttöbitti on parittomassa pariteetissa, joten pariton pariteetti on o.

Pariton pariteettigeneraattorin totuustaulukko

A B C Pariton pariteetti
0 0 01
0 0 10
0 1 00
0 1 11
1 0 00
1 0 11
1 1 01
1 1 10

Kavanaugh-kartan (k-map) yksinkertaistaminen kolmitibittiselle syötteelle pariton pariteetti on

K-Map-For-Odd-pariteettigeneraattori

k-map-for-pariton-pariteettigeneraattori

Yllä olevasta parittomasta pariteettitietotaulukosta pariteettibitillä yksinkertaistettu lauseke kirjoitetaan muodossa

Tämän parittoman pariteettigeneraattorin logiikkakaavio on esitetty alla.

Logiikka-piiri

logiikkapiiri

Tällä tavoin pariton pariteettigeneraattori tuottaa parittoman lukumäärän 1 ottamalla syötetyt tiedot.

Mikä on pariteettitarkistus?

Määritelmä: Yhdistelmävirtapiiri vastaanottimessa on pariteettitarkistaja. Tämä tarkistaja vastaanottaa vastaanotetun viestin, johon sisältyy pariteettibitti. Se antaa ulostulon '1', jos virhettä on löytynyt, ja antaa lähdön '0', jos pariteettibittiä sisältävässä viestissä ei löydy virhettä.

Pariteettitarkistimen tyypit

Pariteettitarkistimen luokitus on esitetty alla olevassa kuvassa

pariteettitarkistustyypit

pariteettitarkistustyypit

Jopa pariteettitarkistaja

Jos virhebitti (E) on yhtä suuri kuin 1, pariteettitarkistimessa on virhe. Jos virhebitti E = 0 osoittaa, ettei virhettä ole.

Virhebitti (E) = 1, tapahtuu virhe

Virhebitti (E) = 0, ei virhettä

Pariteettitarkistuspiiri on esitetty alla olevassa kuvassa

Logiikka-piiri

logiikkapiiri

Pariton pariteettitarkistaja

Parittomassa pariteettitarkistimessa, jos virhebitti (E) on yhtä suuri kuin 1, se tarkoittaa, ettei virhettä ole. Jos virhebitti E = 0 ilmaisee sitten virheen.

Virhebitti (E) = 1, ei virhettä

Virhebitti (E) = 0, tapahtuu virhe

Pariteettitarkistin ei pysty havaitsemaan virheiden esiintymistä yli 1-bittisissä tiedoissa, eikä tietojen oikeellisuus ole myöskään mahdollista, nämä ovat pariteettitarkistimen tärkeimmät haitat.

Pariteettigeneraattori / tarkistaja IC: n avulla

IC 74180 suorittaa pariteetinmuodostuksen sekä tarkistaa. 9-bittinen (8 databittiä, 1 pariteettibitti) pariteettigeneraattori / tarkistaja on esitetty alla olevassa kuvassa.

IC-74180

ic-74180

IC 74180 sisältää kahdeksan databittiä (X0X: ään7), VDC,parillinen tulo, pariton tulo, seitsemän lähtöä, S pariton lähtö ja maadoitettu tappi.

Jos annettu parillinen ja pariton tulo ovat molemmat korkeita (H), niin parilliset ja parittomat lähdöt ovat molemmat matalat (L), vastaavasti, jos annetut tulot ovat molemmat matalat (L), niin parilliset ja parittomat lähdöt tulevat molemmiksi korkeiksi ( H).

Pariteetin edut

Pariteetin edut ovat

  • Yksinkertaisuus
  • Helppokäyttöinen

Sovellukset pariteetti

Pariteettisovellukset ovat

  • Sisään digitaaliset järjestelmät ja monia laitteistosovelluksia, tätä pariteettia käytetään
  • Pariteettibittiä käytetään myös pienissä tietokonejärjestelmissä (SCSI) ja myös PCI-oheislaitteissa virheiden havaitsemiseksi.

UKK

1). Mitä eroa on pariteettigeneraattorilla ja pariteettitarkistimella?

Pariteettigeneraattori tuottaa pariteettibitin lähettimessä ja pariteettitarkistin tarkistaa pariteettibitin vastaanottimessa.

2). Mitä pariteetti ei tarkoita?

Kun pariteettibittejä ei käytetä virheiden tarkistamiseen, pariteettibitin sanotaan olevan ei-pariteetti tai ei pariteettia tai pariteetin puuttuminen.

3). Mikä on pariteettiarvo?

Sekä hyödykkeille että arvopapereille käytetty pariteettiarvokäsite ja termi tarkoittavat, kun kahden omaisuuden arvo on sama.

4). Miksi tarvitsemme pariteettitarkistajan?

Pariteettitarkistinta tarvitaan tiedonsiirrossa esiintyvien virheiden havaitsemiseksi ja myös muistin tallennuslaitteissa pariteettitarkistinta käytetään testaukseen.

5). Kuinka pariteettibitti havaitsee vahingoittuneen datayksikön?

Tämän tekniikan redundanttia bittiä kutsutaan pariteettibitiksi, se havaitsee vahingoittuneen datayksikön, kun tiedonsiirron aikana tapahtuu virhe.

Tässä artikkelissa miten pariteetti generaattori ja tarkistin generoivat ja tarkistavat bitin ja sen tyypit, logiikkapiirit, totuustaulukot ja k-kartta-lausekkeet käsitellään lyhyesti. Tässä on kysymys sinulle, kuinka lasket parillisen ja parittoman pariteetin?