Kotitekoinen induktanssimittaripiiri

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi

Artikkelissa käsitellään yksinkertaista mutta tarkkaa, laaja-alaista induktanssimittaripiiriä. Suunnittelussa käytetään vain transistoreita tärkeimpinä aktiivisina komponentteina ja kourallinen edullisia passiivisia komponentteja.

Ehdotettu induktanssimittaripiiri voi mitata induktanssin tai kelan arvot tarkasti annetuilla alueilla ja bonuksena piiri pystyy myös mittaamaan komplementaariset kondensaattoriarvot yhtä tarkasti.

Piirin käyttö

Piirin toiminta voidaan ymmärtää seuraavilla kohdilla:

Kuten me kaikki tiedämme, että induktorit ovat olennaisesti yhteydessä taajuuksien tuottamiseen tai toisin sanoen sykkiviin tai vaihtovirtajännitteisiin.Siksi tällaisten komponenttien mittaamiseksi meidän on pakotettava ne erityisillä toiminnoilla, jotta niiden piilotetut ominaisuudet tai määritteet voidaan purkaa.

Tässä kyseessä oleva kela pakotetaan värähtelemään tietyllä taajuudella, ja koska tämä taajuus riippuu tietyn kelan L-arvosta, tulee mitattavissa analogisen laitteen, kuten liikkuvan kelamittarin, jälkeen muunnettu taajuus sopivasti vahvistetuksi jännitteeksi / virraksi.

Esitetyssä induktanssimittaripiirissä T1 Lo: n, Lx: n, Co: n ja Cx: n varrella muodostaa yhdessä Colpitts-oskillaattorityypin itsensä värähtelevän kokoonpanon, jonka taajuus määräytyy suoraan yllä olevien L- ja C-komponenttien avulla.

Transistori T2 ja siihen liittyvät osat auttavat vahvistamaan generoituja pulsseja T1: n kollektorissa kohtuullisiin potentiaaleihin, jotka syötetään seuraavaan vaiheeseen, joka käsittää T4 / T5: n jatkokäsittelyä varten.

T4 / T5-porras nostaa virtaa ja integroi saadut tiedot tuntuvalle tasolle niin, että siitä tulee luettavissa yhdistetyn uA-mittarin kautta.

Alueen valinta -vaihtoehto

Täällä Cx ja Co tarjoavat periaatteessa alueen valinnan vaihtoehdon, monet laadukkaat korkit, joilla on tarkat arvot, voidaan sijoittaa aukkoon, edellyttäen, että haluttu valitaan kiertokytkimen kautta. Tämä mahdollistaa minkä tahansa halutun alueen välittömän valinnan mahdollistamaan minkä tahansa induktorin laajemman mittaamisen.

Päinvastoin, oikein mitatut induktorit / kondensaattorit voidaan sijoittaa Co: lle, Lo: lle ja Lx: lle vastaavien mittarien taipumien saamiseksi tuntemattomille Cx: n kondensaattoreille.

P1: tä ja P2: ta voidaan käyttää mittarin nolla-aseman tarkkailuun ja säätämiseen, se mahdollistaa myös valitun alueen hienosäätöön mittarin yli.

Mittarin FSD-kalibrointi voidaan suorittaa käyttämällä kaavaa:

ni = nm (1 - fr) / (1 - fc)

missä ni on asteikolla mitattu jakojen lukumäärä, nm = asteikon jaon kokonaismäärä, fr = suhteellinen taajuus, fc = pienin mitattu suhteellinen taajuus.

Nykyinen kulutus olisi noin 12 mA 12 V: lla, kun induktoria mitataan.

Piirikaavio
Edellinen: Parasiitti-vetoketjupiirin tekeminen Seuraava: 3-vaiheinen signaaligeneraattoripiiri käyttäen Opampia